http://www.francopolis.net/images/lwtitle.jpg

D'une langue à l'autre...
et textes
incidemment, sciemment
ou comme prétexte. Traduction.

 

ACCUEIL

 

 

Archives : D'une langue à L'autre

 


Janvier-février 2020

 

 

Ana Blandiana :

« Toi seul savais construire une solitude… »

(*)

Groupage de poèmes traduits en français

par Dana Shishmanian

 

L'autre rive. Monotype de Roselyne Fritel, 2016

1

Știam că e doar o haină,

Dar uitasem.

Și abia când te-ai hotărât

S-o dezbraci

Mi-am adus aminte cu spaimă

Și imediat m-am întrebat:

„De ce cu spaimă?

E doar o haină

Chiar dacă atâtea decenii

Lumea credea că ești tu”

Acum, în sfârșit, nu mai e nici o confuzie.

Stătea aruncată, mototolită,

Învechită de purtare, uzată,

Fără nici o legătură cu tine,

Străină, sub flori.

Eu uitasem s-o privesc,

Îți simțeam neobosită privirea

Cum o cuprinde, cu noi toți laolaltă,

Fără să te mai intereseze.

Nu te vedeai

Pentru că, precum în romanul lui Wells,

Numai haina te făcuze vizibil

Și numai ninsoarea

Depunându-ți-se pe umeri, pe creștet,

Putea să-ți trădeze prezența.

Dar în biserică nu ningea.

 

Je savais que ce n’était qu’un vêtement,

Mais je l’avais oublié.

Ce ne fut qu’au moment où tu as choisi

De t’en dévêtir

Que je me le suis rappelé avec effroi –

Et je me suis demandé aussitôt :

Pourquoi avec effroi ?

Ce n’est qu’un vêtement

Même si après tant de temps

Les gens pensaient que c’était toi…

Maintenant, enfin, plus de confusion.

Il gisait là, rejeté, froissé,

Vieilli d’avoir trop été porté, élimé,

Sans aucun rapport avec toi,

Etranger, sous les fleurs.

Moi, j’avais oublié de le regarder,

Je sentais ton œil infatigable

L’envelopper du regard, comme nous tous,

Sans plus d’intérêt que cela.

Tu ne te voyais pas,

Parce que, tout comme dans le roman de Wells,

Le vêtement seul t’avait rendu visible –

Et la neige seulement,

Se déposant sur tes épaules, sur ta tête,

Pourrait désormais trahir ta présence.

Mais il ne neigeait pas dans l’église.

 

2

Țin minte că m-am întrebat o dată

Dacă noi avem doi îngeri păzitori,

Pentru că, fiind mereu împreună,

Ar fi fost o risipă.

Unul singur ne-ar fi fost de ajuns.

Nu-mi trecuse prin minte

Că am putea să ne despărțim

Și-atunci îngerul

Să fie obligat să opteze

Sau poate unul dintre noi să renunțe.

Spune drept,

Nu-ți pare rău că mi l-ai lăsat

Numai mie?

 

Je me souviens que je t’ai jadis demandé

Si nous avions deux anges gardiens,

Car, puisqu’on était tout le temps ensemble,

Cela aurait était un gâchis…

Un seul nous aurait suffi.

L’idée ne m’était pas venue à l’esprit

Que nous pourrions nous séparer

Et alors l’ange

Serait obligé de choisir –

Ou peut-être, l’un de nous devrait-il renoncer.

Dis-moi franchement,

Ne regrettes-tu pas de l’avoir laissé

Pour moi seule ?

 

10

Fără tine

Lumea îmi pare deodată mai mare,

Mai mare și mai fără rost

Ca o cameră nemobilată,

Ca și cum ar fi căzut

Câțiva pereți fără de care

Nu mai știu să spun

Cum a fost.

Știu doar că nu se vede nimic

Până în zare,

Fără să înțeleg zarea ce e, de fapt.

La fel de străin de trecutu-n zadar

De viitorul sumar,

Prezentul nu mi-e un dar,

Ci un rapt.

 

 

Sans toi

Le monde me semble d’emblée plus grand,

Plus grand et plus dépourvu de sens

Tel une pièce non meublée,

Comme si des parois étaient tombées

Sans lesquelles

Je ne saurais plus dire

Comment c’était.

Je sais seulement qu’on ne peut rien voir

Jusqu’à l’horizon,

Sans comprendre ce que l’horizon est, en fait.

Aussi étranger que le passé rendu vain,

Que l’avenir sommaire,

Le présent ne m’est pas un don,

Mais un rapt.

 

14

Nu reușesc să-nțeleg.

Mai mult: știu că e de neînțeles.

Și totuși prezența ta

nu se supune-ndoielii.

Deși nu e poate decât un eres.

Totul se petrece ca-n evanghelii.

 

Nu mă-ndoiesc, nu vreau să pun

Mâna mea cu stiloul pe rană

Când mi se pare că intri-n odaie ca un

Cavaler fără frică și fără prihană

 

Și ca și cum n-ar fi destul de ciudat

nu te-ntreb cum ai ajuns,

nu știu de-i miracol sau numai păcat,

prezența îmi este de-ajuns.

 

 

Je n’arrive pas à comprendre.

Plus : je sais que c’est incompréhensible.

Et pourtant ta présence

Ne laisse pas de place au doute.

Même si ce n’est peut-être qu’un charme.

Tout se passe comme dans les évangiles.

 

Je ne doute pas, je ne veux pas que j’approche

Ma main au stylo, de ta plaie

Quand dans la pièce tu sembles entrer

Chevalier sans peur et sans reproche

 

Et comme si ce n’était pas assez troublant

Je ne demande pas comment tu es arrivé,

Je ne sais si c’est miracle ou seulement péché,

Ta présence seule, cela m’est suffisant.

16.

Ce strălucire dă suferința!

Aureolele sfinților

chiar asta înseamnă.

Din geamantanul cu hârtiile tale

Lumina se scurge

Asemenea unui sânge

Dintr-un sfânt ciopârțit.

 

 

Quel éclat la souffrance donne-t-elle !

Les auréoles des saints

veulent dire cela, justement.

De la malle contenant tes manuscrits

La lumière s’écoule

Tel le sang

D’un saint massacré.

18.

Ce e iubirea, dacă nu imposibilitatea de a fi despărțite două ființe care nu ele au hotărât să fie-mpreună?

Pur și simplu, începând dintr-o clipă anume am simțit că totul a fost decis până la moarte. Dar acest ultim cuvânt e doar o convenție, ca orice frontieră care poate fi glisată mai sus sau mai jos sau poate fi desființată prin lege.

Și ce e iubirea dacă nu legea universală de desființare a frontierelor?

 

 

Qu’est-ce que l’amour, sinon l’impossibilité d’être séparés, pour deux êtres qui n’ont pas, eux, décidé d’être ensemble ?

Tout simplement, à partir d’un instant déterminé, j’ai senti que tout a été décidé jusqu’à la mort. Mais ce dernier mot n’est qu’une convention, comme toute frontière qui peut être déplacée plus haut ou plus bas, ou annulée par la loi.

Et qu’est-ce que l’amour, sinon la loi universelle de l’annulation des frontières ?

25

Abia cu moartea începe totul.

Doar că nu știm ce.

Și preferăm să confundăm

Taina cu neantul.

Numai când cineva drag,

Poate o parte din tine,

Calcă linia despărțitoare,

Totul se luminează

Pe durata unui fulger

Și vezi cât de lungă e calea

Care începe acolo.

Atât de lungă încât

Nu vezi unde duce

Dar nici nu contează

Decât că începe.

 

 

C’est avec la mort seulement que tout commence.

Sauf que nous ne savons pas quoi exactement.

Et nous préférons confondre

Le mystère avec le néant.

Mais quand quelqu’un qui vous est cher,

Peut-être une part de vous-mêmes,

Passe la ligne séparatrice,

Tout s’éclaire

La durée d’un éclair

Et vous voyez la voie, ô combien longue,

Qui commence à partir de là.

Tellement longue

Que vous ne voyez pas où elle mène –

Mais cela ne compte même pas,

Puisqu’elle, justement, commence.

 

30

Mereu

am visat să fiu singură

Pentru că întotdeauna

erau prea mulți oameni

în jurul meu.

Doar tu erai eu.

Doar tu renunțai la plural,

La multiplul din noi,

Doar tu știai să construiești o singurătate

în care puteam încăpea amândoi

 

 

De tout temps

J’ai rêvé d’être seule

Parce que toujours

Il y avait trop de gens

Autour de moi.

Toi seul, tu étais moi.

Toi seul tu renonçais au pluriel,

Au multiple en nous,

Toi seul savais construire une solitude

En laquelle nous puissions entrer tous les deux.

37.

Somnul este misterios ca un drum

Care leagă viețile între ele:

Cea de dinainte de naștere,

Cea de după moarte

Și cea de acum.

 

Somnul din viață

E format din mici fragmente de moarte,

Somnul de moarte

E un fel de-a învia uneori,

Iar somnul de dinainte de-a fi

E chiar substanța ce se împarte

Între vecii.

Cele trei vieți comunică

Numai prin somn.

 

Adoarme-mă, deci

Prea limpede domn,

Să nu mai fim vii,

Să pot începe să scapăt,

Să ne întoarcem împreună în neantul dintâi

În timp ce eu visez că rămâi

În trezirea de veci

Să o luăm de la capăt.

 

 

Le sommeil est mystérieux comme un chemin

Qui entrelie les vies l’une à l’autre :

Celle d’avant la naissance,

Celle d’après la mort

Et celle de maintenant.

 

Le sommeil de la vie

Est formé de petits fragments de mort,

Le sommeil de la mort

Est une manière, parfois, de ressusciter,

Et le sommeil d’avant d’être né

Est la substance même qui se partage

Entre éternités.

Les trois vies communiquent

Par le sommeil uniquement.

 

Endors-moi alors,

Mon trop clair seigneur,

Que nous ne soyons plus vivants,

Que je puisse commencer à décliner,

Qu’ensemble nous retournions au néant d’antan

Pendant que je rêve de toi qui demeures

Dans l’éveil d’éternité

Tout recommencer à la première heure.

 

47.

Toate întrebările

Le-am pus prea târziu,

Atunci când cei cărora

Ar fi trebuit adresate

Nu mai puteau să răspundă.

Nu mai știu de ce amânasem,

Dar poate nici nu amân

Ci pur și simplu întrebările

Se nasc numai

Când nu mai are cine să le răspundă.

 

 

Toutes les questions

Je les ai posées trop tard,

Quand ceux qui auraient dû

Les recevoir

Ne pouvaient plus répondre.

Je ne sais plus pourquoi j’avais tant tardé,

Mais peut-être n’était-ce pas du retard…

Tout simplement, les questions

Naissent-elles uniquement

Quand personne n’est plus, pour répondre.

57.

Nu poți muri decât în prezent,

Nu mori în trecut,

Nu mori în viitor,

Ieși din timp întâmplător

Ca printr-un perete devenit transparent

Pe care nu l-ai văzut

Și apoi

Nu mai știi

Să vii

Înapoi.

Sau poate nu te mai interesează.

Te văd cum dispari

Din greșeală

Tot mai indiferent.

Fără groază

Cu pași tot mai rari

Răsunând ca-ntr-o catedrală

În noul prezent...

 

 

On ne peut mourir que dans le présent,

On ne meurt pas dans le passé,

On ne meurt pas dans le futur,

On sort du temps par hasard

Comme par une paroi devenue transparente

Qu’on n’a pas remarquée

Et ensuite

On ne sait plus

Revenir

En arrière.

Ou peut-être n’est-on plus intéressé.

Je te vois disparaître

Par mégarde

De plus en plus indifférent.

Sans crainte

Aux pas de plus en plus rares

Résonnant comme dans une cathédrale

Dans le nouveau présent…

(*) Extraits du recueil VARIATIUNI PE O TEMA DATA / Variations sur un thème donné,

Editura Humanitas, Bucarest 2018.

Ana Blandiana et Romulus Rusan

(photo reproduite de Bihor online :

note de lecture par Elisabeta Pop)

Il y a tout juste trois ans, Francopolis annonçait la disparition de l’écrivain Romulus Rusan.

C’est un honneur et un plaisir pour moi de rendre accessibles à nos lecteurs français, ces textes exceptionnels de la poétesse Ana Blandiana, qui lui sont dédiés ; qui sont dédiés à l’amour tout simplement, l’inconditionnel, l’indéterminable, l’inendiguable, l’insondable, le vrai.

De ce livre, écrit non pour être publié mais comme un dialogue intime, la poétesse disait : « Un poème d’amour sur la non-séparation par la mort. Le plus métaphysique de mes livres » („Un poem de dragoste despre nedespărţirea prin moarte. Cea mai metafizică dintre cărţile mele”).

Sur cette grande poétesse roumaine, grande par son œuvre poétique ainsi que par son œuvre civique, nous rappelons ici aux lecteurs de Francopolis nos précédentes publications : Une vie, un poète de mars 2013, Sertarul cu aplauze / Le Tiroir aux applaudissements, fragment de roman (même numéro), Poèmes inédits en français, en décembre 2013, Un sonnet d’Ana Blandiana, en juin 2016, ainsi que 9 poèmes inédits en français, avec une présentation (dans Recours au poème, 14 mai 2014).

Signalons également une révélatrice interview en français avec Ana Blandiana réalisée par Grégory Rateau en 2018, dans lepetitjournal.com de Bucarest.

 

 

 

Ana Blandiana

 

Recherche et traduction Dana Shishmanian

 

Francopolis, janvier-février 2020

 

 

Accueil  ~  Comité Poésie  ~  Sites Partenaires  ~  La charte  ~  Contacts

A visionner avec Internet Explorer