D'une langue à l'autre...
et textes
incidemment, sciemment
ou comme prétexte. Traduction.

 

ACCUEIL

Archives : D'une langue à L'autre

 

Mai-juin 2022

 

 

Michel Bénard : C’est une simple trace...

Poèmes inédits

 

Avec des traductions en roumain par Sonia Elvireanu

 

(*)

 

Une image contenant texte, araignée, arthropode

Description générée automatiquement

Paul Kichilov, Bons ou mauvais anges

(**)

 

C’est une simple trace

 

C’est une simple trace

Dans les arcanes de la nuit,

Gravée sur la transparence

D’une pierre adamantine,

Où des perles de brumes

Enfantent tout en silence

Les premières paroles de l’aube.

 

 

E o simplă urmă

 

E o simplă urmă

În arcanele nopții,

Gravată pe transparența

Unei pietre diamantine,

Unde perle de brume

Nasc în tăcere

Primele vorbe din zori.

 

Le mystère de l’empreinte céleste

 

Le mystère de l’empreinte céleste

Symbolise la trace

D’un passage d’ange.

Un silence monacal

Nous enveloppe d’une soie

De paix et de sagesse.

Une lueur sacrée

Vacille dans la nuit

Dévoilant la sainte clôture

Du temple de l’initiation

Avec son souffle annonciateur

Tourbillonnant dans le drapé

Des robes de bure,

Glissant dans l’ambiance feutrée

Des dalles luisantes du cloitre

Aux mélancoliques reflets.

 

 

Misterul amprentei cerești

 

Misterul amprentei cerești

Simbolizează urma

Unei treceri de înger.

O tăcere monahală

Ne învăluie într-o mătase

De pace și de înțelepciune.

Un licăr sacru

Tremură în noapte

Dezvăluind sfânta incintă

A templului inițierii

Cu suflul lui vestitor

Rotindu-se în cuta

Hainelor de călugăr,

Lunecând în ambianța vătuită

A dalelor  lucitoare ale incintei

Cu melancolice sclipiri.

 

Simple ligne de corps

 

Simple ligne de corps,

Fragile beauté se défilant

Sur un point d’interrogation

Jusqu’à la courbure des reins,

Miracle ondoyant et parfumée,

Troublante émotion soulignée

D’un mirage embrasé.

Blanches et nacrées,

Deux sphères jumelles

Dômes fascinants

En appellent aux jeux

Des faveurs d’Éros,

Miroir narcissique,

Échos tentateurs.

Simple ligne de corps

Fragile beauté s’estompant

Sur la frémissante embellie

D’un sourire d’amour.

 

 

Simplă linie de corp

 

Simplă linie de corp,

Fragilă frumusețe ascunsă

Pe un semn de-întrebare

Până la curbura rinichilor,

Miracol unduitor și parfumat,

Tulburătoare emoție reliefată

De mirajul înflăcărat.

Albe și sidefii,

Două sfere gemene

Domuri fascinante

Cheamă la jocuri

Plăcerile Erosului,

Oglindă narcisiacă,

Ecouri ispititoare.

Simplă linie de corp

Fragilă frumusețe destrămându-se

Pe seninul fremătător

Al unui surâs de iubire.

 

 

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

 

D’un geste saisissons

 

D’un geste saisissons

L’envol nuancé du Verbe

Essence du sang de vie.

D’un rêve festonnant la lumière,

Laissons nos errances se confondent

Aux floraisons des galipes,

Aux nuances de l’univers

Où tout redevient poussière

Et transparence nous emportant

Jusqu’au camaïeu de nos blessures,

Jusqu’à l’orpaillage de nos sens ,

Jusqu’à la délivrance

Des encres irisées du Verbe.

 

 

Cu un gest să prindem

 

Cu un gest să prindem

Zborul nuanțat al Verbului

Esența sângelui de viață.

Cu un vis să brodăm lumină,

Să ne lăsăm rătăcirile se confundă

Cu înfloririle viilor,

Cu nuanțele universului

Unde totul redevine pulbere

Și transparență ducându-ne

Până pe pânza rănilor noastre,

Până la căutarea simțirii noastre,

Până la eliberarea

Cernelilor irizate ale Verbului.

 

Faisons-nous passeurs

 

Faisons-nous passeurs

D’alphabets fabuleux,

De divines partitions,

Buvons les eaux lustrales

Jusqu’à l’ivresse extrême,

Consumons-nous lentement

Dans les feux de la passion.

Et par nos seules sèves

Dans un flot de miel et de sel

Donnons naissance au poème

Symphonique de l’amour.

 

 

Să ne facem vâslași

 

Să ne facem vâslași

De alfabete fabuloase

De partituri divine,

Să bem apele lustrale

Până la beția extremă,

Să ne consumăm încet

În focurile pasiunii.

Doar prin sevele noastre

Într-un val de miere și sare

Să dăm naștere poemului

Simfonic al iubirii.

 

Habiter soudain l’acte créateur

 

Habiter soudain l’acte créateur

Dans un élan d’intuition,

Laisser la pensée en émergence

Dans les brumes diaphanes

Où des paysages flottants

Se font et se défont

Au gré des quatre vents.

L’image se fait porteuse

Des psalmodies du corps

Où naissent de furtives impressions,

D’ineffables illusions plus belles

Que le réel du monde,

Laissant toujours l’opportunité

De se mettre en marge du temps,

Pour enfin pouvoir

Mieux regarder l’autre.

 

 

Să locuim deodată

 

Să locuim deodată în actul creator

Într-un elan de intuiție,

Să lăsăm gândirea să crească

În brumele diafane

Unde peisaje  plutind

Se fac și se desfac

În cele  patru zări.

Imaginea păstrează

Psalmodierile corpului

În care se nasc furișe impresii,

De inefabile iluzii mai fumoase

Decât realul lumii,

Să lăsăm mereu oportunitatea

Să se așeze în marginea timpului,

Ca în sfârșit să putem

Să-l privim mai bine pe celălalt.

 

 

Une image contenant carte

Description générée automatiquement

 

Le souffle est contenu

 Poème dédié à Marie-Claude Bantigny – Violoncelliste

 

 

Le souffle est contenu,

Le visage gracile

Est immobile, volatile,

Sous l’élégance de la main

Aux doigts effilés,

D’un mouvement les notes virevoltent.

Nous franchissons les marches de l’Olympe

Jusqu’au bleu d’un ciel qui s’offre,

La musique devient céleste,

Il arrive qu’elle nous conduise

Sur la voie initiatique,

Où chaque note soulève questionnement.

Où le rêve du violoncelle,

Où chaque accord contient

Une légende des origines du monde.

Le frôlement de l’archet

Eveille les lumières intérieures,

Et lorsqu’un silence s’installe,

C’est un espace de transparence

Se sublimant en part d’ange.

 

 

Suflul e domol

                     Poem dedicat lui Marie-Claude Bantigny – Violoncelistă –

 

Suflul e domol,

Chipul gracil

E imobil, volatil,

Sub eleganța mâinii

Cu degete subțiri,

Cu o mișcare notele zboară.

Trecem pe treptele Olimpului

Până la albastrul cerului ce se dăruie,

Muzica devine celestă,

Ajunge să ne conducă

Pe calea inițiatică,

Unde fiecare stârnește o întrebare.

Unde visul violoncelului,

Unde fiecare acord conține

O legendă a originilor lumii.

Atingerea arcușului

Trezește lumile interioare,

Și când o tăcere se lasă,

E un spațiu de transparență

Sublimându-se în parte de înger.

 

Pour oser croire à l’éternel

« Ceux qui brûlent les livres finissent tôt ou tard par brûler les hommes. »

Henri Heine

 

 

Pour oser croire à l’éternel

Des œuvres humaines,

Nous sommes tous victimes

Des jeux de nos illusions,

Tout est si vite effacé, oublié.

Des cataractes du Nil

Aux délitements de son delta

Je m’abreuve et m’enivre

Aux mirages d’alphabets insolites,

Aux signes d’écritures perdues,

Aux poèmes des passions embrasées,

A la parole gravée dans la pierre,

Où naquit l’essence du Verbe,

Surgie des sables de ce pays

Conservant la mémoire des civilisations

Dans les rouleaux de la connaissance.

Ce pays avait su bâtir

La plus grande bibliothèque de l’humanité

A l’abri du phare d’Alexandrie,

Celle qui face à l’ignorance

Fut anéantie par un impérial sinistre. (1) 

Un pays qui voit brûler ses livres

Est un pays qui perd son âme.

Entre légendes agrémentées

De Néfertiti et d’Akhenaton,

Les scribes avaient su préserver

L’ésotérique mystère des pyramides

Où résidaient les clés du savoir.

 

Pays où la poésie germait dans le sable,

Pays qui au terme de son exil

Sut accueillir Mahmoud Darwich.

 

(1) Au terme d’une guerre civile entre Pompée et Jules César, ce dernier incendia la ville d’Alexandrie et l’incendie gagna la bibliothèque.

 

 

Pentru că îndrăznim să credem

„Aceia care ard cărțile vor sfârși mai devreme ori mai târziu să-i ardă pe oameni .

Henri Heine

 

Pentru că îndrăznim să credem în veșnicia

Operelor umane,

Suntem toți victime

Ale jocurilor iluziilor noastre,

Totul e atât de repede șters, uitat.

De la cataractele Nilului

La întinderea deltei sale

Mă adăp și mă îmbăt

Cu mirajele alfabetelor insolite,

Cu semnele scrierilor pierdute,

Cu poemele pasiunilor înflăcărate,

Cu cuvântul gravat în piatră,

Unde s-a născut esența Verbului,

Ivită din nisipurile acelui tărâm

Păstrând memoria

Civilizațiilor

În pergamentele cunoașterii.

Acel tărâm a știut să înalțe

Cea mai mare bibliotecă-a omenirii

Ocrotită de  farul din Alexandria,

Aceea care în fața ignoranței

A fost distrusă de-un sinistru imperiu, (1)

Un tărâm ce își vede arzând cărțile

E o țară ce își pierde sufletul.

Între legende brodate

De Nefertiti și de Akhenaton,

Scribii au știut să păstreze

Ezotericul mister al piramidelor

Unde se găseau cheile cunoașterii.

Țara unde poezia încolțește în nisip,

Țara  la sfârșit de exil

A știut să-l primească pe  Mahmoud Darwich.

 

(1) La sfârșitul unui război civil între Pompei și Iulius Cezar, cel din urmă a incendiat orașul Alexandria, și incendiul a mistuit și biblioteca.

 

 

(*)

 

Une image contenant personne, mur, intérieur, homme

Description générée automatiquement

 

Michel Bénard

Pour la présentation de ce poète-peintre et de sa riche carrière littéraire et humaniste, voir dans ce même numéro sa présence en tant qu’invité au Salon de lecture de Francopolis.

 

***

Sonia Elvireanu

Bien-connue de nos lecteurs par ses contributions critiques, ses traductions, et ses poèmes, elle est une « égérie » de la francophonie en Roumanie. Sa dernière présence à Francopolis : comme poétesse (deux notes de lecture à son dernier recueil, Ensoleillements, au numéro de mars-avril 2022) ; comme traductrice (poèmes de Marian Drăghici traduits en français, au numéro de novembre-décembre 2021).

 

(**)

 

Paul Kichilov

Pour faire connaissance avec cet artiste, le suivre dans les expositions, et entrer dans son univers fascinant, visitez son site ainsi que l’agenda culturel.

 


Michel Bénard inédit

traduit par Sonia Elvireanu

 

      Francopolis mai-juin 2022 
recherche Dana Shishmanian Accueil  ~  Comité Francopolis  ~  Sites Partenaires  ~  La charte  ~  Contacts

Créé le 1 mars 2002