D'une langue ŕ l'autre...
et textes
incidemment, sciemment
ou comme prétexte. Traduction.

 

ACCUEIL

Archives : D'une langue ŕ L'autre

 

Mars-avril 2023

 

 

Monique W. Labidoire : « Le fleuve suit le chant… »

 

Počmes traduits en hongrois par Anna Tüskés

de :

Mémoire d’absence / A hiány emléke

Mémoire du Danube / A Duna emléke

 

Ŕ ma mčre / Anyámnak

 

(*)

 

Peinture de Marie Alloy, 2019 (sur sa page FB ;

voir ses počmes et tableaux ŕ la rubrique Créaphonie de novembre-décembre 2022)

 

Le fleuve suit le chant sinueux de l’archet tzigane broyant les yeux de mélancolie, découvrant peu ŕ peu des terres ancestrales oů le tournesol creuse son paysage. Sols aujourd’hui foulés par les chevaux pacifiques menés au rythme de la puszta. Il fut des temps de tribus.

A folyó a cigányvonó kanyargós énekét követi, összeroppantva a melankólia szemét, fokozatosan felfedezve az ősi vidékeket, ahol a napraforgó kivájja a tájat. A békés lovak a puszta ritmusára tapossák ma a földet. Törzsi idők voltak.

La langue venue de lointaines patries campe dans les Carpates puis au bord du Danube, ramassant les brisures de maďs pour nourrir ses troupeaux, traçant son territoire de tokay et d’oies sauvages. Pour dialoguer, les sons s’enviolonnent et s’inscrivent ŕ l’envolée pour gagner d’autres rives, d’autres lieux d’existence.

A távoli vidékekről érkező nyelv a Kárpátokban, majd a Duna-tájon tanyázik, törött kukoricát gyűjt nyája táplálására, követte a Tokaj és vadlibák területét. A párbeszédhez a hangok körülveszik egymást, és felrepülnek, hogy más partokra, más léthelyre jussanak.

Les acacias des routes tissent d’éternité le peuple natif refusant les montagnes de pastčques contre leur tronc défensif, les vents amčnent les graines de pavot et le ciel mosaďque brűle Constantinople de miel et d’épices.

Az utak akácosai öröklétté szövik a bennszülötteket elutasítva a törzsüket védő görögdinnyehegyeket, a szelek mákszemeket és a mozaik ég mézzel és fűszerekkel égeti meg Konstantinápolyt.

Les douceurs ottomanes s’étirent vers le delta et tandis que le fleuve paresse, le soleil hésite entre son lever et son coucher, interpelle sans cesse son regard d’une rive ŕ l’autre, n’imaginant ses eaux que męlées. Dans le sang, dans la guerre, l’arche d’alliance noyée, les rues éteignent leurs derničres chandelles et s’accouplent ŕ toutes celles qui brűlent le long du fleuve, cimetičres de pierre et de feu.

Az oszmán édességek a delta felé nyúlnak, miközben a folyó lustálkodik, a nap tétovázik felkelés és lenyugvás között, állandóan egyik partról a másikra veti a tekintetét azt képzelve, hogy vizei csak keverednek. A vérben, a háborúban elveszett a frigyláda, az utcák eloltják utolsó gyertyáikat párosodnak a folyó mentén égőkkel, kő- és tűztemetők.

Ici, les minarets contre la roulotte, lŕ campements tziganes, danses et musiques drainent les champs de culture, la moindre goutte d’eau féconde le pistil des fleurs, la corolle des marguerites épanouit le paysage, les yeux ciels des visages burinés de charrue cherchent dans l’horizon les portes bleues.

Itt a minaretek a lakókocsi mellett, ott a cigánytáborok, a tánc és a zene szállítja a kultúra területeit, a legkisebb vízcsepp megtermékenyíti a virágok bibéjét, a százszorszép párta felderíti a tájat, az ekeszabdalta arcok égi szeme a kék ajtókat keresik a horizonton.

La terre, pénétrée d’approches aléatoires, baigne sa langueur orientale, donnant aux lčvres une transparence sucrée et les chevelures des femmes, mouillées aux sources de lune prennent la démesure des différences et tressent au plus serré les moindres battements.

A véletlenszerű megközelítésekkel átitatott föld keleti bágyadtságban fürdik cukros átlátszóságot adva az ajkaknak, és a holdforrástól nedves női haj felveszi a különbségek aránytalanságát, a legkisebb ütemeket is szorosan fonja, a legszorosabban szövi a legkisebb ütemet.

Le fleuve a porté la mémoire de ses rives et cerné un territoire plus reculé. D’un bord ŕ l’autre, la langue indique ses libertés, escalade les roches, gonfle les havresacs, échange des pratiques de main en main. Le courant n’a pas tracé ses limites. Il respire les fleurs, les cailloux, les herbes et le passeur ręve chaque nuit.

A folyó elhordta partjainak emlékét, és egy távolabbi területet vett körül. Egyik parttól a másikig a nyelv jelzi szabadságait, mászik a sziklákon, felfújja a hátizsákokat, szokásokat cserél kézről kézre. Az áramlás nem érte el a határait. Virágokat, kavicsokat, füveket lehel, a révész minden éjjel álmodik.

(*)

 

Monique W. Labidoire est bien connue de nos lecteurs par ses recueils de poésie (recensés ŕ la rubrique Francosemailles, avec une vue sur l’ensemble de son śuvre ŕ la rubrique Une vie, un počte de janvier-février 2020) et par ses contributions critiques (ŕ la rubrique Francosemailles également et, sur Werner Lambersy, ŕ la rubrique Une vie, un počte de novembre-décembre 2021).

Elle ręvait de pouvoir entendre en hongrois, la langue de ses lieux de naissance, quelques-uns de ses počmes les plus profondément ancrés dans son historie personnelle. Voici qui est fait, grâce ŕ l’historienne littéraire Anna Tüskés (dont on peut lire ŕ cette męme rubrique du présent numéro la traduction d’une étude sur la poésie hongroise contemporaine).

Les sept počmes de Monique W. Labidoire traduits ici sont extraits de Mémoire d’absence, Editinter, 2010, qui est une réédition du recueil Mémoire du Danube (avec des gravures de Marie Alloy, éditions La Bartavelle, 1999), augmentée de deux suites, Lŕ-bas et L'archet de l'ange.

(D.S.)

 

 


Monique W. Labidoire – traduction Anna Tüskés

      Francopolis mars-avril 2023 
Recherche Dana Shishmanian Accueil  ~  Comité Francopolis  ~  Sites Partenaires  ~  La charte  ~  Contacts

Créé le 1 mars 2002