D'une langue à l'autre...

et textes

incidemment, sciemment

ou comme prétexte. Traduction.

 

ACCUEIL

Archives : D'une langue à L'autre

 

Novembre-décembre 2022

 

 

 

Ana Blandiana :

 

« Tant que je parle ».

Onze poèmes inédits en français

du recueil Octombrie noiembrie decembrie / Octobre novembre décembre, 1972

 

suivi de :

 

« L’écriture… une façon de mourir sans cesse ».

Un discours en guise de profession de foi publié en 2022

 

Traduction : Dana Shishmanian

 

(*)

 

Photo de Gertrude Millaire

 

« Tant que je parle »

1.   Așteaptă să vină octombrie / Attends que vienne octobre

Așteaptă să vină octombrie.

Așteaptă să treacă

Tulburea fugă de moarte

Ascunsă în rut,

Neroada furie a creșterii

Și coacerea oarbă.

Așteaptă până creanga

Se leapadă de fructe

Și fiara își uită

Puiul crescut.

Rămâi în cer

Până când ziua

Are curajul să se umilească,

Punându-se cu noaptea

Spate-n spate

Să vadă cine-i mai înalt

Și noaptea gingașă se-apleacă

Spre a părea

Egale și surori.

Nu te-apropia

Până te cheamă

Sânge stângaci

Ca să cobori.

Tu vino numai când răsare

Înlăcrimatul soare de octombrie

Din oul văruit cu nouri,

Clocit în calde veșnicii,

Pândește cumpăna din care

Se lasă-n jos cuminte

Atunci

Poți, chip de om purtând,

Să vii!

 

 

Attends que vienne octobre.

Attends que passent

La trouble fuite de la mort

Cachée dans le rut,

La niaise rage de la croissance

Et la maturation aveugle.

Attends que la branche

Secoue ses fruits

Et que la bête oublie

Le petit qu’elle a élevé.

Reste au ciel

Jusqu’à ce que la clarté du jour

Ait le courage de s’humilier,

Se mettant avec la nuit

Dos à dos

Pour voir qui est la plus grande

Et que la tendre nuit se penche

Pour qu’elles paraissent

Égales et consœurs.

Ne t’approche pas

Jusqu’à ce que t’appelle

Un sang maladroit

À descendre.

Toi, ne viens que lorsque se lève

Le larmoyant soleil d’octobre

De l’œuf chaulé aux nuages,

Couvé en de chaudes éternités,

Guette le faîte d’où

Il se laisse tomber sagement,

Alors seulement

Tu peux, visage d’homme portant,

Venir !

 

2.   La ce serveşte bucuria / À quoi sert la joie

Învaţă să nu te mai bucuri,

Învaţă să nu mai ucizi

Cu zâmbetul şi cu mângâierea.

Un singur râs al tău

Poate doborî păsările de pe crengi,

Păsările pe care numai o nefericire

Le-ar mai fi putut ţine în viaţă.

Fiecare bucurie răneşte pe cineva.

În lumea voastră la ce serveşte bucuria?

Noaptea visez armate întregi hohotind

În timp ce noi cădem ca spicele în jur.

 

 

Aapprends à ne plus te réjouir,

Apprends à ne plus tuer

Avec le sourire et la caresse.

Un seul rire de toi

Peut abattre les oiseaux sur les branches,

Ces oiseaux que seul un malheur

Aurait pu garder en vie.

Chaque joie blesse quelqu’un.

Dans votre monde, à quoi sert la joie ?

La nuit, je rêve d’armées entières

Riant aux éclats

Tandis que nous tombons tels des épis tout autour.

 

3.   După felul în care alunecă luna / D’après la façon dont glisse la lune

Simt că te-apropii întotdeauna

După zăpăceala mestecenilor

Care-ncep să se-agite

Şi să foşnească-n neştire,

După felul nesigur

În care alunecă luna,

Tu eşti atât de înalt şi de subţire

Şi ţi-e atât de frig.

C-o mână peste ochi

Şi tremurând desfereci

Păduri fără frunze,

Sate fără biserici...

Întoarce-te,

Întoarce-te mai repede,

Spune zorilor să te lepede,

Apelor să te lunece,

Stelelor să te-ntunece.

Închide ochii, florile

Pe care le priveşti se sting,

Păsările pe care le priveşti apun,

Apele se fac mai mici.

Nu e vina ta că nu eşti de aici.

Închide ochii,

Nu e vina ta, limpedele meu mire,

Tu eşti atât de înalt şi de subţire...

 

 

Je sens toujours quand tu t’approches

D’après l’étourdissement des bouleaux

Qui commencent à s’agiter

Et bruissent chaotiquement,

D’après la façon hésitante

Dont glisse la lune,

Tu es si grand et délié

Et tu as si froid.

Une main sur les yeux,

En tremblant, tu décèles

Forêts sans feuilles,

Villages sans chapelles...

Reviens,

Reviens au plus vite,

Dis aux aubes qu’elles te quittent,

Aux eaux de te laisser courir,

Aux étoiles de t’assombrir.

Ferme les yeux, les fleurs

Que tu regardes s’éteignent,

Les oiseaux que tu contemples déclinent,

Les flots deviennent plus petits.

Ce n’est pas ta faute si tu n’es pas d’ici.

Ferme les yeux,

Ce n’est pas ta faute, mon limpide marié,

Tu es si grand et délié…

 

4.   Dacă ne-am ucide unul pe altul / Si nous nous tuions l’un l’autre

Dacă ne-am ucide unul pe altul

Privindu-ne în ochi,

În ochii noştri în jurul cărora

Genele stau ca o coroană de spini

Care-ncunună definitiv

Orice privire,

Dacă ne-am ucide, după ce ne-am privit

Cu dragoste fără de ţărm în ochi,

Şi, cunoscându-te, ţi-aş spune:

Mori,

Mori, dragul meu,

Va fi atât de bine,

Vei rămâne numai cu mine,

Tu, cel născut din cuvânt,

Vei cunoaşte gust de pământ,

Vei simţi ce frumoase sunt rădăcinile

Împletindu-ţi prin ele mâinile,

Cu nenţeleasa bucurie

De-a nu mai fi pentru vecie...

Şi, mângâindu-mă, mi-ai spune:

Mori, draga mea,

Iubita mea cu frunte de octombrie

Cuprinsă ca-n icoane

De nimb rotund de moarte,

Mori,

Lasă-ţi culorile în flori,

Pletele lungi cărărilor

Şi ochii luciu mărilor,

Să ştii

De unde să le iei,

Când vei veni...

Dac-am muri deodată împreună

Ucigaş fiecare şi victimă,

Salvator şi salvat,

Privindu-ne fără-ncetare-n ochi,

Mult după ce nu vom vedea...

 

 

Si nous nous tuions l’un l’autre

En nous regardant dans les yeux,

Nos yeux que les cils entourent

Comme une couronne d’épines

Consacrant définitivement

Tout regard,

Si nous nous tuions après nous avoir regardés

Dans les yeux avec un amour sans rivage,

Et, te connaissant, je te disais :

Meurs,

Meurs mon amour,

Ce sera si bien

Tu ne seras que mien,

Toi, né du verbe,

Tu connaîtras le goût d’herbe,

Tu sauras combien les racines sont belles

En entrelaçant tes mains parmi elles,

Avec la joie insensée

De ne plus être, à jamais…

Et, me caressant, tu me dirais :

Meurs, ma chérie,

Ma bien-aimée au front d’octobre

Cerclé comme dans les icônes

D’un rond nimbe de mort,

Meurs,

Laisse tes couleurs dans les fleurs

Tes longs cheveux, aux sentes d’hiver

Et tes yeux, éclats aux mers

Pour que tu saches

Où les chercher

Quand tu reviendras…

Si nous mourions d’un coup ensemble

Chacun de nous assassin et victime,

Sauveur et sauvé,

En nous regardant sans cesse dans les yeux,

Longtemps après que nous ne voyions plus…

 

5.   Adorm, adormi / Je m’endors, tu t’endors

Adorm, adormi,

Cum stăm cu ochii-nchişi

Părem întinşi alături

Doi tineri morţi egali.

Auzi ce somnoros foşneşte soarele

Prin ierbi uscate,

Cerul e moale şi lasă pe degete

Un fel de polen.

Peste feţele noastre se mută

Umbrele cârdurilor de păsări,

Mirosul strugurilor ne pătrunde.

Adormi,

Nu te speria,

Pletele noastre vecine

Răsfirate în iarbă

Au început să prindă rădăcini,

În curând frunzele ne vor înveli

În auriul omăt.

Niciodată n-am semănat mai mult,

Aripile ţi s-au afundat în ţărână

Şi nu se mai văd.

 

 

Je m’endors, tu t’endors,

Comme nous gisons les yeux fermés

Nous semblons, étendus côte à côte,

Deux jeunes morts, égaux.

Écoute comme bruisse somnolent le soleil

À travers les herbes sèches,

Le ciel est doux et laisse sur les doigts

Une sorte de pollen.

Sur nos visages se déplacent

Les ombres des volées d’oiseaux,

L’odeur des raisins nous pénètre.

Endors-toi,

N’ais pas peur,

Nos chevelures voisines

Épandues dans l’herbe

Ont commencé à prendre racine,

Bientôt les feuilles nous enseveliront

Dans la neige dorée.

Jamais nous ne fûmes plus semblables,

Tes ailes se sont enfouies dans la terre

Et ne se voient plus.

 

6.   Din ape ieșeau trupuri albe de plopi / Des eaux sortaient des corps blancs de peupliers

 

Din ape ieșeau trupuri albe de plopi

Cu forme somnoroase și suave,

Adolescenți frumoși sau doar femei,

Dulce confuzie, pletele jilave

Nu îndrăzneau dorința s-o ascundă,

Apa era fără sfârșit, rotundă,

Luna turna pe luciul ei

Ulei.

Pășeam desculți și limpezi,

Îmi simțeam

Degetele adormite-n mâna ta,

Era atâta dragoste pe ape

Că nu ne puteam scufunda,

Era atâta liniște că timpul

Nu îndrăznea să spună vreo secundă,

Cerul nu rostea nici un nor,

Apa nu-ngăima nici o undă,

Doar tălpile goale,

Călcând în lumina de lună,

Scoteau un sunet ușor.

 

 

Des eaux sortaient des corps blancs de peupliers

Aux formes ensommeillées et suaves,

De beaux adolescents ou seulement des femmes,

Douce confusion, leurs chevelures humides

N’osaient occulter le désir,

L’eau était sans fin, ronde, immobile,

Sur son éclat la lune versait

De l’huile.

Nous marchions pieds nus et limpides,

Je sentais

Mes doigts endormis dans ta main,

Il y avait tant d’amour sur les eaux

Que nous ne pouvions couler,

Tant de silence que le temps

N’osait prononcer aucune seconde,

Le ciel n’articulait aucun nuage,

L’eau ne balbutiait aucune onde,

Seules nos plantes de pied, nues,

Foulant la lumière de lune,

Émettaient un son léger.

 

7.   Cât timp vorbesc / Tant que je parle

Cu dinţii strânşi între vecii,

Orice cuvânt e o încredere

Pe linia frântă între cer şi mine -

Vorbindu-ţi, trebuie să fii.

Acolo-n munţi, unde şi brazii

Se prostern, jnepeni, pe pământ,

Şi norii se preling pe piatră,

Bate-n vârtejuri un cuvânt.

Cu siguranţă că al tău e

Tiranul sunet şi afund,

Vacarmul sângelui mi-l pierde,

Dar brazii, norii îl aud.

Iubitul meu pe care nimeni

Nu l-a văzut decât în somn,

Tată cuvintelor din mine

Şi peste nerostire domn,

Nesigur fiu

Născut din ruga

Pe care ţi-o înalţ,

Am obosit de-atâta cânt,

De-atâtea gânduri fără şir,

De-atâtea vorbe îngereşti.

Eşti fără milă,

Nu te văd, n-aud -

Cât timp vorbesc cu tine,

Eşti.

 

 

Les dents serrées à travers ères,

Toute parole est un gage de confiance

Sur la ligne brisée entre le ciel et moi –

En te parlant, tu dois être.

Là-haut dans les montagnes, où les sapins mêmes

Se prosternent, genévriers, à terre

Et les nuages s’écoulent sur pierre,

Dans les bourrasques, une parole bat.

Il est sans doute à toi

Ce son tyran et du tréfonds,

Que perd le vacarme de mon sang

Mais entendent les arbres et les vents.

Mon bien-aimé que personne

N’a vu qu’en songe jamais ailleurs,

Père des mots qui sont en moi

Et sur le non-dire seigneur,

Fils incertain

Né de la prière

Que je t’élève,

J’ai fatigué de tant de chant,

De tant de pensées sans suite,

De tant de paroles angéliques.

Tu es sans pitié,

Je ne te vois ni ne t’entends –

Tant que je te parle,

Tu es.

 

8.   Învaţă-mă să ard întunecat / Apprends-moi à brûler sombrement

Lasă-mă să m-aprind de întunericul tău,

În lumina feroce

Învaţă-mă să ard întunecat,

Modelează după forma aripilor

Flacăra mea

Şi purific-o de orice culoare.

Sau,

Şi mai bine,

Dă-mi o sămânţă de întuneric,

S-o îngrop în pământ

Şi-nvârte mai repede anotimpurile

Să crească,

S-o seamăn din nou.

În lumina feroce

Ar fi atunci păduri şi lanuri,

Crânguri, livezi, pajişti şi codri de noapte.

O beznă tandră

În care am putea muri oricând am vrea,

Un întuneric în care

N-am mai fi frumoşi, nici buni,

Ci doar singuri,

Şi nemaitrebuind să privim,

Închizând ochii, am putea vedea.

 

 

Laisse-moi m’allumer de ta nuit,

Dans la lumière féroce

Apprends-moi à brûler sombrement,

Modèle selon la forme des ailes

Ma flamme,

Et purifie-la de toute couleur.

Ou,

Mieux encore,

Donne-moi une semence d’obscurité

Que je la puisse mettre en terre,

Et fais tourner plus vite les saisons

Pour qu’elle grandisse,

Que je puisse la semer à nouveau.

Dans la lumière féroce

Il y aurait alors des forêts et des champs,

Bois, vergers, prairies et hautes futaies de nuit noire.

Une ténèbre tendre

En laquelle on pourrait mourir dès qu’on voudra,

Une obscurité où

Nous ne serions plus beaux, ou bons,

Mais seulement seuls,

Et comme nous ne devrions plus regarder,

En fermant les yeux, nous saurions voir.

 

9.   Dacă vrei să nu te mai întorci / Si tu veux ne plus revenir

Dacă vrei să nu te mai întorci

Fereşte-te de mătrăgună –

Ea-mi fură seara glasul

Şi plânge cu el

Din urmele tălpilor tale;

Dacă vrei să mă uiţi

Ascunde-te de lună –

Îţi va aminti

Cum am mers prin lumina ei

Cu picioarele goale;

Dacă vrei să pleci

Ascunde-te de ploaie,

Fereşte-te de ninsoare,

Dacă vrei să mă uiţi

Nu te apropia de mare,

Înconjură marea,

Nu te-arăta sub zborul păsărilor,

Fugi

De sălciile cu pletele prelungi,

Până vei găsi locul unde te

Aşteaptă uitarea

De tot ce-i viu ascunde-te.

O, dar dacă vrei să pleci

Dacă vrei să mă uiţi,

Nu încerca să mori,

Mai ales nu încerca să mori –

Ştiu să cobor ca într-o fântână

Prin flori…

 

 

Si tu veux ne plus revenir

Méfie-toi de la belladone –

Le soir elle vole ma voix

Et pleure avec elle

Depuis les empreintes de tes pas ;

Si tu veux m’oublier

Cache-toi de la lune –

Elle te rappellera

Comme j’ai marché dans sa lueur

Pieds nus ;

Si tu veux partir

Cache-toi de la pluie,

Défends-toi de la neige,

Si tu veux m’oublier

Ne t’approche pas de la mer,

Contourne la mer,

Ne te montre pas sous le vol des oiseaux,

Fuis

Les saules aux longues tresses la nuit,

Jusqu’à trouver le lieu où va

T’attendre l’oubli,

De tout vivant cache-toi.

Ô, mais si tu veux partir

Si tu veux m’oublier,

Il ne faut pas que tu meures,

Surtout pas que tu meures –

Je sais descendre comme dans un puits

À travers les fleurs...

 

10. De ce nu m-aş întoarce printre pomi / Pourquoi ne retournerais-je pas parmi les arbres

De ce nu m-aş întoarce printre pomi,

Printre arborii chirciţi de vântul fierbinte,

Printre stolurile de frunze

Care ţipă ca păsările,

Printre frunzele aproape nebune,

Amestecate în hoardele pescăruşilor

Şi pornite la pradă,

De ce nu m-aş întoarce

Pe plaja răscolită de vânt

Printre icre uscate şi putrede alge

Unde mă pot rostogoli plângând –

Frunzelor, păsărilor, peştilor,

Predându-mă hohotitoare,

Sub soarele aspru,

Prin zăpada sărată,

Unde mă vezi şi mă laşi,

O, mare,

Trupul meu poate să-şi lase urmaşi,

Sufletul meu niciodată.

 

 

Pourquoi ne retournerais-je pas parmi les arbres,

Parmi les arbrisseaux rabougris par le vent chaud,

Parmi les volées de feuilles

Criant comme des oiseaux,

Parmi les feuilles presque folles,

Mêlées aux hordes des albatros

Parties en quête de proie,

Pourquoi ne retournerais-je pas

Sur la plage ravagée par le vent

Parmi œufs desséchés et algues pourries

Où je puisse me rouler en pleurant –

Aux feuilles, aux oiseaux, aux poissons,

Me livrant proie rugissante,

Sous le soleil âpre,

À travers la neige salée

Où tu me vois et me lâches,

Ô, mer,

Mon corps peut laisser des rejetons,

Mon âme non,

Jamais.

 

11. Să rămân singură şi goală de gând / Rester seule et vide de pensée

Să rămân singură

Şi goală de gând

Cum numai brazii şi pietrele

Sunt singuri şi goi.

Să spun

Auzului meu să adoarmă

Şi ochilor mei să se-nchidă

Aşa cum

Cândva

Brazii şi pietrele

Au renunţat la ochii

Şi la urechile lor.

În tăcere şi întuneric

S-aştept să zăresc

Prin strălucitoarele crăpături

Ale sufletului meu răsturnat peste mine –

Soarele veşnic şi orb

Împlântat în zăpadă.

 

 

Rester seule

Et vide de pensée

Comme seulement les sapins et les pierres

Sont seuls et nus.

Dire

À mon ouïe de s’endormir

Et à mes yeux de se fermer

Tout comme

Jadis

Les sapins et les pierres

Ont renoncé à leurs yeux

Et à leurs oreilles.

Dans le silence et les ténèbres

Attendre d’entrevoir

À travers les fissures lumineuses

De mon âme renversée par-dessus moi –

Le soleil éternel et aveugle

Ancré dans la neige.

 

« L’écriture… une façon de mourir sans cesse »

Discours prononcé à l’occasion de la remise du titre de docteur honoris causa, à l’Université de Salamanque (2 juillet 2021). Publié dans la revue Vatra (Târgu-Mureş, Roumanie), n°s 1-2/2022, pp. 4-5 (traduit du roumain par Dana Shishmanian).

 

[Le quoi et le comment]

L’histoire de la poésie n’est que l’histoire de la lutte entre quoi et comment, une histoire d’autant plus heureuse que le résultat de la lutte est plus indécis, que le rapport de forces est plus proche de l’égalité. Depuis la création du monde, les poètes se répartissent en deux volets, se réclamant de l’un ou de l’autre de ces deux termes, sans que cette appartenance ne signifie vraiment une option, mais plutôt une priorité. Il y a des poètes pour qui le comment est contenu dans le quoi, il en dérive, tout comme la forme et la couleur du fruit dérivent de la nécessité d’apporter le noyau dans le monde ; de même qu’il y a des poètes pour qui l’art n’est qu’une « recherche et une expérience du langage », « un certain ordre de mots » (G. Picon) et à leurs yeux, naturellement, le quoi n’est qu’une quantité négligeable contenue dans la vaste sphère inventée par le comment. En fait, voici même un verbe que nous pourrions utiliser comme papier révélateur : tandis que les premiers n’inventent pas, mais cherchent et extraient, comme un mal nécessaire, comme un compromis fatal avec la matière, l’expression matérielle de l’état inexprimé – la beauté n’étant rien d’autre que la relation incertaine entre le dit et l’indicible – pour d’autres l’art est l’invention continue de jeux ingénieux, feux d’artifice qualifiés. Inventer est pour certains un péché mortel, alors qu’il est pour d’autres un orgueil créatif...

Bien sûr, tout cela est vrai dans le cadre d’une discussion sur la poésie figurative, une poésie dans laquelle les mots continuent encore à refléter des idées, tout comme dans la peinture avec le même attribut les images continuent de refléter des choses. Ce n’est pas le cas du dernier demi-siècle, de la poésie d’après le début de la crise linguistique, de la poésie écrite par des poètes qui « ne reconnaissent plus les mots qu’à moitié », comme le dit Bergson ; ce n’est pas le cas de la poésie dans laquelle les mots ne reflètent plus des objets, mais sont eux-mêmes des objets, des briques placées les unes à côté des autres, plâtrées ensemble et formant non pas des significations, mais des réalités.

En ce qui me concerne, né au milieu du siècle, je ne peux espérer échapper à cette dissolution – par ailleurs brillante et heureuse – des relations entre le monde et la page. Mais ce dont je rêve obstinément, c’est que les miroirs mous et fluides des mots suggèrent pourtant – aussi lointains, déformés, anamorphiques soient-ils – des idées, comme les horloges molles de Dali – même si elles ne sont pas capables d’indiquer une heure exacte – suggèrent encore le temps. Dans l’entêtement de ce rêve, ce qui m’obsédera toujours (alors que tout le monde regardera le miroir du vers comme un objet merveilleux, quelque peu miraculeux, suffisant à lui-même, tandis que mon propre effort sera même absorbé, dans la plus grande mesure, par le broyage des eaux argentées du miroir), ce qui me harcèlera impitoyablement sera la question tremblant de curiosité :  que voit-on – réverbéré, bien sûr, voire méconnaissable... – mais que voit-on dans le miroir ?...

[Au-delà des mots…]

Si nous admettons que la poésie est le pouvoir de la suggestion, alors dire peu pour suggérer beaucoup est la loi fondamentale ; en dire encore moins pour suggérer encore plus est la tendance idéale, et ne rien dire pour tout suggérer est le rêve naturel. Partant de cet échafaudage logique – que je ressens d’ailleurs comme on ne peut plus vrai – il faut admettre que le plus grand poète sera celui qui s’installe au centre de ce rêve, c’est-à-dire au cœur de la non-existence, tandis que rester dans la parole sera une lâcheté, un compromis.

Ce qui semble être un paradoxe moderne est une vieille obsession des poètes : « Oh, pourquoi l’âme ne pourrait-elle pas parler directement à une autre âme ? » s’exclame Schiller, le dernier des poètes que vous auriez pu soupçonner de se sentir oppressé par la médiation des mots. Et les exemples pouvaient se multiplier pour de plus anciens comme pour de plus récents que lui, pour tous ceux qui – de vrais poètes – ont eu l’intuition de la substance de la poésie comme spéciale et parfois même opposée à celle des mots en vers ; ils ressentaient la convention (la prosodie obligatoire ou seulement le système obligatoire d’élusions et de sélections déformantes) comme une humiliation, comme une dégradation. Le fait que l’acceptation de cette médiation par les mots entre dans la règle même du jeu, le fait que, fatalement, l’histoire de la littérature ne recense que ceux qui ont accepté le pacte avec le diable-parole et jamais ceux qui l’ont  refusé, sont des éléments qui ont transformé l’image du poète demi-dieu, couronné de lauriers, en une image beaucoup plus modeste, mais plus essentielle : celle de l’errant – que seul le préjugé de l’immortalité empêche d’être tragique – qui peut entendre le chant des sirènes,  mais ne peut le suivre, car il est attaché au mât.

Il n’y a pas que des mots sans utilité, comme quelqu’un l’a dit, mais aussi des mots qui font semblant de travailler et d’autres qui s’inventent des occupations. Incidemment, la plupart du temps, ceux derniers semblent plus sympathiques que les « occupés », les « responsables », qui, plus ils ont l’air préoccupés par des soucis, moins ils sont drôles. Ce n’est pas le seul domaine où les mots sont traités comme des personnes, ni le seul plan sur lequel le manque d’utilité est confondue avec le manque de retenue. Les mots sont une prison, en dehors de laquelle – c’est vrai – la poésie ne pourrait exister.

Je me rends compte que ce que je dis peut facilement être considéré comme un blasphème, la parole – le logos – étant la marque même de la sortie de l’animalité, le signe certain du lien avec la divinité. Ne pas se contenter de cet inter-poseur palpable, qui peut être ressenti avec l’ouïe et disséqué avec la pensée, est sans aucun doute un orgueil, dans un ordre où l’âme ne peut exister qu’incarnée. Et pourtant, qu’est-ce que la religion sinon essayer d’imaginer notre âme libre existant en elle-même ? Qu’est-ce que la poésie que le pouvoir de rêver ce qui se cache derrière les syllabes ?

La poésie m’a donné comme sixième sens le sentiment de la présence d’un autre dans le monde qui m’entoure. Un autre me regarde à partir des pierres, des plantes, des animaux, des nuages. Un autre qui, seulement dans les moments de grande fatigue, s’appelle PERSONNE.

[Métaphore et inspiration]

Si elle périt, la métaphore, ce n’est pas en épuisant ses possibilités latentes, mais en les exacerbant. Je veux dire qu’étant (selon la définition des manuels) une comparaison qui a abandonné un des termes, tout ce qui peut lui arriver à l’avenir, compte tenu de son évolution jusqu’à présent, est que, trop sûre de ses possibilités d’expression, elle abandonne aussi le dernier terme restant ! Ce que je dis est, bien sûr, un paradoxe et même une blague, mais cela ne nous éloigne pas trop de la réalité. Rien n’a plus changé au cours des millénaires de poésie que la psychologie de la métaphore. De plus en plus compliquée, chiffrée jusqu’à l’hermétisme, épatante jusqu’à l’exhibition, elle fut, de tout ce qui semble être de la poésie, la partie la plus plastique, la plus disposée à se modeler selon l’esprit du temps.

Bien sûr, la poésie est de plus en plus incompréhensible ; mais les temps ne sont-ils pas aussi de plus en plus incompréhensibles ? De toute évidence, les métaphores du 21e siècle sont beaucoup plus absurdes, plus irrationnelles, que celles des siècles précédents, mais le monde qu’elles reflètent n’est-il pas infiniment plus difficile à comprendre que l’ancien ? N’est-il pas plus irrationnel de conduire une moto qu’un cheval ? N’était-il pas plus logique de s’habiller en laine qu’en produits du pétrole ? Mais tout s’imbrique et tout se transforme en cet univers où les métaphores ne sont elles aussi rien d’autre qu’une sorte de lunettes pour pouvoir voir ce que le poète considère comme devant être vu, des lunettes qui, comme toutes les lunettes, sont construites en fonction des défauts de l’œil appelé à voir.

Pour moi, l’inspiration n’exclut pas la raison, mais l’intensifie, la met dans un état d’incandescence et, dans les cas heureux, la fait irradier. En fait, je ne sais pas si l’inspiration est un nom approprié pour cet état d’intensification de toutes les forces de l’esprit, pour cette effervescence spirituelle et intellectuelle dans laquelle les limites de son propre univers semblent respectueusement céder la place à une puissance qui les surmonte par la tension. J’ai toujours considéré l’inspiration comme un état mystérieux, mais pas incontrôlable. C’est une lumière puissante qui, tant qu’elle brille, rend l’univers entier plus clair. C’est un feu que je n’allume pas, mais dont j’ai appris les conditions avec le temps, je sais ce qui soutient sa combustion et ce qui peut l’éteindre. Je reviens rarement et un peu à contre-cœur sur mes manuscrits jonchés en de tels moments heureux, car je doute que le jugement froid d’après l’extinction de la lumière puisse être supérieur aux pensées chargées d’électricité de ce moment-là. La main correctrice se sent cependant, à chaque fois, honteuse comme d’une impertinence, gênée comme par une mesquinerie.

[La Poésie et la Cité]

J’ai parlé de bonheur en faisant référence à ces moments d’inspiration, et je ne pense pas avoir exagéré ; en tout cas, je ne connais pas un état de félicité supérieur à cette intensité spirituelle, qui ne m’a jamais semblé malsaine, mais au contraire, miraculeuse comme une touche de santé parfaite, comme un éveil (à la vraie vie, à la vie de toutes les ressources vitales) du sommeil ordinaire et général, comme une vue soudaine, extraordinairement claire, d’un paysage habituellement à peine discerné. Je pense que je n’ai pas tort de soutenir que le fait seul de bénéficier de cet unique bonheur, de se sentir presque coupables d’en profiter, contrairement à la plupart des gens, peut faire assumer aux poètes, du reste, toute la souffrance de l’humanité. Parce que, voici, l’un des grands paradoxes de la création est que, ne se nourrissant que de douleur, elle parvient néanmoins à rendre heureux celui qui souffre. D’où il s’ensuit, étrangement, qu’il peut y avoir des poètes heureux, mais pas des gens capables de devenir poètes quand ils sont heureux.

Il y a des poètes qui refusent de communiquer et d’autres qui restent secrets même dans le cadre de la communication. Et il y a le mystère capable de faire vibrer au-delà même du sentiment des autres qu’ils ont tout compris. J’ai toujours rêvé d’un texte à plusieurs niveaux, parfaitement intelligibles individuellement, autonomes et différents, comme ces murs de monastères médiévaux peints de paysages dans lesquels, sous certains angles, on découvre des figures de saints.

Le modèle d’un poète (d’une génération, d’une époque, d’un avenir) dépend, je pense, du modèle du monde qui est considéré. Dans un monde heureux, dépourvu de drames et de tensions, le poète pourra s’enfermer dans son propre art, pourra s’immerger dans les eaux expérimentales, il pourra monter dans des nuages d’une beauté indifférente, sans que les autres aient le sentiment d’être ainsi trahis ; alors que dans un monde malheureux, ravagé par des problèmes contradictoires, des injustices et des contre-vérités, lui, le poète, se sentira, fatalement et dramatiquement, en solidarité avec la souffrance qui l’entoure, engagé. Quand ils sont heureux, les gens laissent au poète une liberté qui ressemble à de l’indifférence ; dans le malheur, cependant, ils ressentent le besoin d’avoir la poésie à leurs côtés.

Le grand problème des relations entre le poète et la Cité n’a jamais été la préoccupation de savoir comment lui, le poète, se débrouillera face à la Cité, mais la question de savoir comment elle, la Cité, se débrouillera face au poète. Car, quoi qu’elle ait pu être – et elle n’a pas besoin d’être d’une manière ou d’une autre, mais doit tout simplement l’être – la poésie a servi (même sans avoir formé le dessein de le faire) toujours la Cité, tandis que la Cité n’a pas servi, tout au long de l’histoire sans fin, sauf excessivement rarement, la poésie. Et autour des vrais poètes, les lecteurs se rassemblent alors comme leurs paumes se resserrent autour de la flamme, pour qu’elle ne soit pas éteinte par le vent.

L’écriture est devenue pour moi un besoin vital dans lequel l’obligation de m’exprimer détermine l’obligation d’exister pour être exprimée. Je suis comme une pelote de laine qui n’existe que dans la mesure où elle est filée.

L’écriture n’est pas tant un moyen de survivre qu’un moyen de mourir, une façon de mourir sans cesse, seconde par seconde, jusqu’à ce que vous ne puissiez plus jamais cesser de mourir. L’immortalité n’est qu’une mort qui n’en finit pas.

 

©Ana Blandiana

 

(*)

 

Une image contenant personne, mur, intérieur

Description générée automatiquement

La photo reproduite du site de la revue Vatra susmentionnée.

 

Parmi les nombreuses œuvres poétiques ou en prose d’Ana Blandiana, grande poétesse roumaine, je reste très attachée à ce recueil publié en 1972 – Octombrie noiembrie decembrie / Octobre novembre décembre – dont j’avais déjà publié quatre traductions en mai 2014 dans Recours ou poème (qui sont reprises ci-dessus, sous les n°s 4, 6, 7, 8) : elles sont complétées ici par sept autres, toutes, inédites en français (ne figurant pas dans les anthologies dédiées à la poétesse roumaine ou incluant des textes d’elle).

Ces poèmes (comme par exemple Si nous nous tuions l’un l’autre, ou Je m’endors, tu t’endors, ou D’après la manière dont glisse la lune, ou enfin Si tu veux ne plus revenir) me semblent initier un des filons principaux de son œuvre, une sorte d’érotisme mystique très épuré, qui la traverse entièrement, en passant par un recueil définitoire comme Patria mea A4 / Ma patrie A4, paru en 2010 (dont j’ai traduit quelques textes dans Francopolis de décembre 2013, à cette même rubrique), et allant jusqu’à son récent recueil Variaţii pe o temă dată / Variations sur un thème donné paru en 2018, qu’elle définissait comme : « Un poème d’amour sur la non-séparation par la mort. Le plus métaphysique de mes livres » (dont j’ai également traduit quelques textes dans Francopolis, au numéro de janvier-février 2020).

Par ailleurs, ces textes illustrent parfaitement son art poétique, tout génuine et intuitif, mais d’une très grande subtilité, découlant de la simplicité apparente des moyens : des rythmes discrets, des connotations lexicales, des jeux d’allitérations dont par endroit des rimes à efficacité incantatoire, et des fuites de sens par ricoché aux embouchures des vers… Loin d’être des artifices formels, de tels finesses infra-textuels participent de l’esprit même de sa poésie en faisant ressortir, dans des vers qui semblent couler sans accroche, la profondeur ultime de la vision (Pourquoi ne retournerais-je pas parmi les arbres), le paradoxe incessant, qui bouleverse les perspectives (À quoi sert la joie), la lame de rasoir sur laquelle danse le « je » poétique entre deux abîmes (Apprends-moi à brûler sombrement, ou Rester seule et vide de pensée), le pari d’une épiphanie voire d’une sorte de « salut » par la parole, alors qu’elle s’affaisse naturellement devant le silence, tout comme la clarté du jour face à la nuit (Tant que je parle, ou Attends que vienne octobre) : un univers poétique post-moderne autant que post-romantique, avec une sorte de cruelle sincérité qui parle aux âmes qui se cherchent au-delà des mots.

La relecture de ces poèmes publiés il y a un demi-siècle nous enseigne rétrospectivement sur l’œuvre d’une vie, et nous éclaire d’un jour plus riche les articulations d’un texte exceptionnel que j’ai tenu également à proposer à nos lecteurs, en l’intitulant, d’après un syntagme inclus dans la phrase finale : « L’écriture… une façon de mourir sans cesse ». Il s’agit d’un discours prononcé par Ana Blandiana à l’Université de Salamanque, en juillet 2021, à l’occasion de la réception du titre de docteur honoris causa. Ce texte se lit comme une profession de foi d’une grande lucidité dans l’approche historique des enjeux et des méthodes de la Poésie, avec ses deux volets de Janus balançant entre le « contenu » (le quoi) et la « forme » (le comment) et ses rapports incessants, difficiles, avec la Cité, pour ne pas dire d’emblée ses conflits avec le pouvoir (sur ce sujet, je renvoie à mes précédents articles sur l’engagement personnel et action civique de Blandiana, dans  Francopolis de mars 2013, à la rubrique Une vie, un poète, et de janvier 2017, à la rubrique D’une langue à l’autre). J’ai rarement lu, concernant notre vocation, un texte aussi concentré, vrai, et habité, et formulé avec autant de doigté et du sens de l’expression juste. J’y souscris complétement.

 

***

Les livres d’Ana Blandiana sont tra­duits dans de nom­breuses langues (alle­mand, anglais, hol­lan­dais, ita­lien, espa­gnol, por­tu­gais, serbe, slo­vène, tchèque, bul­gare, russe, alba­nais, hon­grois, polo­nais, sué­dois, nor­vé­gien, let­tone, esto­nien, grec, turc, arabe, hébreux, chinois).

Elle a reçu de nom­breux prix lit­té­raires en Roumanie et en Europe (dont le prix Herder, Vienne, 1982, Camaiore, Italie, 2005, le prix inter­na­tio­nal de la ville d’Aquila, Italie, 2007, le prix « Le poète européen de la liberté », décerné à Gdansk en Pologne, en 2016, pour le volume Ma patrie A4).

Son œuvre reste néan­moins rela­ti­ve­ment peu connue dans le monde lit­té­raire fran­co­phone, en tout cas, pas au niveau où elle devrait se situer, et ce en dépit de quelques parutions récentes (dont une réédition) qui tentent de corriger cette lacune. Ci-dessous la bibliographie en français que j’ai pu repérer à ce jour.

Poésie, dans des anthologies :

Quinze poètes rou­mains, choi­sis par Dumitru Tsepeneag, Belin, Paris, 1990 (4 textes).

Clair de mort, antho­lo­gie, poèmes tra­duits par Mihai Zaharia, adaptation par Gérard Bayo, avant-propos Jean Poncet, préface Ion Pop ; éd. Librairie Bleue, Troyes, 1996 ; réédition : Edition Unicité, Collection Cahiers bleus, 2022, 78 p.

Autrefois les arbres avaient des yeux, antho­lo­gie dédiée à l’ensemble de son œuvre poétique (1964-2004). Préface, bio­bi­blio­gra­phie, sélec­tion et tra­duc­tion du rou­main par Luiza Palanciuc, éd. Cahiers Bleus / Librairie Bleue, Troyes, 2005, 180 p.

Recueils traduits :

Étoile de proie, tra­duit par Hélène Lenz, éd. Les ate­liers du Tayrac, Saint-Jean-de-Bruel, 1991.

L’architecture des vagues, tra­duit par Hélène Lenz, éd. Les ate­liers du Tayrac, Saint-Jean-de-Bruel, 1995.

Ma patrie A4, poèmes traduits par Muriel Jollis-Dimitriu, introduction de Jean-Pierre Longre, ouvrage bilingue, éd. Black Herald Press, 2018, 123 p.

Variations sur un thème donné. Poèmes traduits du roumain par Jean Poncet (édition bilingue). Jacques André éditeur (03/08/2022), 130 pages.

Prose :

L’église fan­tôme, éd. Syros-Alternatives, Paris, 1992.

Le Tiroir aux applau­dis­se­ments, Chapitre 21, tra­duit par Hélène Lenz, in Douze écri­vains rou­mains, Anthologie Les Belles Étrangères, pp. 43-60, éd. L’Inventaire, 2005.

Fragmentarium, Paris-Bucarest, Editions LiterNet, Collection PONTIS, édi­tion bilingue (rou­main-fran­çais), Sélection, tra­duc­tion du rou­main et post­face par Luiza Palanciuc, 2005, 288 p. (livre télé­char­geable gra­tui­te­ment à adresse : http://editura.liternet.ro/)

Les sai­sons, nou­velles tra­duites par Muriel Jollis-Dimitriu, éd. Le Visage vert, 2013.

Le Tiroir aux applau­dis­se­ments, extraits du dernier chapitre, traduits par Dana Shishmanian, Francopolis, D’une langue à l’autre, mars 2013.

 

Dana Shishmanian

 

 

Ana Blandiana 

      Francopolis novembre-décembre 2022

Recherche Dana Shishmanian

 

 

Accueil  ~  Comité Francopolis  ~  Sites Partenaires  ~  La charte  ~  Contacts

Créé le 1 mars 2002