D'une langue ŕ l'autre...
et textes
incidemment, sciemment
ou comme prétexte. Traduction.

 

ACCUEIL

 

Archives : D'une langue ŕ L'autre

 


D’une langue ŕ l’autre…

Novembre-Décembre 2021

 

 

Marian Drăghici

 

Les počmes en roumain

 

(*)

când Saba a mers să-l viziteze pe Montale

 

când Saba a mers să-l viziteze pe Montale

întregul Adam era de față.

 

nu și Quasimodo.

 

că i-a adus împreună

(luându-ne după poze)

aerul lor comun de pugiliști expirați,

nu mai contează.

 

nici că întâlnindu-se,

din sfioșenie bărbătească au trecut cu aceeași

luciditate înnăscută de la unul la altul

frânturi de versuri printre tăceri adesea sparte

de behăitul caprei în grădină.

 

nu contează, vă spun, că au mâncat și au băut

și veselindu-se, cum se întâmplă la cei mari

nu le-a păsat de soarta caprei –

au făcut schimb de băști

pe creștetele lor fulgerate, de lei în iarnă

(aici probabil îl confund pe Montale cu Ungaretti)

 

nu contează nici că la urmă,

după ce se predaseră cu totul, pe cont propriu,

faimei endecasilabului și perifrazei

s-a cărat fiecare, pe multiple cărări, la groapa lui –

 

tot ce contează în poemul acesta vag omagial

este că da,

într-o lume căznită Triestinul și Genovezul s-au întâlnit

nu într-un ring de box –

cu grația a două bisturie sclipind în soare, tremurând

de plăcere să-și vorbească despre te miri ce

despre poezie și moarte, poftim! – și întregul Adam,

 

mai puțin ermeticul Quasimodo

(dacă nu cumva îl confund cu Giuseppe),

 

de la crima lui Cain la behăitul caprei în grădină

era acolo, de față : beau, mâncau și se veseleau.

 

 

gheruța de iarnă

 

Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă

de-acum începem – iar ! – o altă nouă viaţă

 

au apărut nişte (ca să dau un citat) „markeri tumorali“,

starea generală s-a zburlit abitir

după cele săptămâni de claustru forţat.

nu sunt surprins, nu mă mir

fie numele Domnului lăudat !

 

la drept vorbind, nici nu trebuie cineva

dintre-ai mei, ori străin, să se mire –

cu ani în urmă, sănătos-tun, sastisit

de-aceeaşi continuă stare/stagnare pe linia de plutire

am clamat, aş spune acum, oarecum în neştire :

„Doamne, dă-mi ceva, o boală întru despătimire,

un spin în carne, gheruţă de iarnă, şarpe de dudău!“

şi uite, Bunul, realmente a procesat chiar şi ruga

dintre toate cea mai scoasă din fire a netotului Său.

 

voi fi prin crucea asta paradoxal de dragă

într-un final la suflet o ţâră mai curat,

mai simplu, în Iisus mai bun băiat,

şi Maicii o să-i cânt la greu

ceva ce n-a mai ascultat,

ceva ce încă n-am cântat

dar urcă în mine a cântare mereu.

 

 

monah ca lumea

 

Ce înseamnă asta, limpeziri şi tăişuri,

limpeziri şi tăişuri până la despicătura

dumnezeiască a

sufletului cu duhul: oare, că mă trezesc

cum şi adorm când ploile cad uniforme

şi-abia trezit iar pic de somn, ca fiecare

da, fir de nisip menit să strălucească

doar la ivirea zorilor, în soare ?

 

să strălucească, lumea să-mi revină

subit în minte, gata mascată

cu aerul cel mai firesc că a fost tot timpul cu mine

în chilioara scufundată

şi oricum, de aici înainte cât va fi cinul pustnicesc

nu se va mai lăsa dusă, plecată –

 

ceea ce în definitiv fără să vreau s-a întâmplat,

numai că ea nu vrea să ştie deşi demult a aflat.

 

 

de necuprins

 

poezia ca și iubirea

e bună când e mai mare

decât înțelegerea autorului

decât înțelegerea oricui.

 

nu dorm și iar mă simt

ca un caiet de școlar

deschis în fața unei scorburi

care citește

și tace.

 

tace

că n-a înțeles nimic

tace

că a înțeles totul.

 

bătrână scorbura

tace oricum.

fără ani școlarul

crește și crește.

 

 

într-un alt timp, într-o altă vârstă poetică

 

nu mai scrisesem nimic de mult timp.

toate astea erau scrise deja.

moartea ei după un deceniu de suferinţă.

nici fir de poezie în capul meu.

oarecum dus de pe lume fumez o ţigară. atât.

 

suntem, în 5 noiembrie ‘93 înspre seară,

eu, mormântul proaspăt, crucea simplă de lemn.

pâlpâirea primelor lumânări.

o tufă la doi paşi de mormânt.

gândul că la primăvară va avea flori de la această tufă.

până atunci, mizeriile iernii o, brad frumos, fulguiala din martie.

aprind lumânări. 

fumez o ţigară. atât.

 

ajuns acasă frânt, incapabil de altceva decât să dorm,

m-am întins în camera copiilor pe patul nedesfăcut.

şi iată, s-a întâmplat să visez.

nu mai visasem nimic, de mult timp.

toate acestea erau visate, chiar fumate deja.

cum şi sunt: visate, fumate.

 

ei bine, am visat – în somn instantaneu la ceas de seară –

un poem dumnezeiesc.

textul, scris pe aer, cu litere cursive aurii,

se derula ţeapăn, lent, implacabil,

de sus în jos, dinspre cer spre pământ.

 

senzaţia că acest text îmi aparţine de-acum

era pregnantă, copleşitoare, extatică.

 

la trezire, starea asta incomparabilă s-a topit ca aburul.

nici un vers în memorie, nici un cuvânt.

ca în urma unei juisări

o sfârşeală în măruntaie dureros de dulce.

Şi fulguranţa acelei imagini a textului derulându-se lent,

înspăimântător de lent,

dinspre cer spre pământ.

 

trag din ţigară. atât.

 

într-un alt timp, într-o altă vârstă poetică, oho,

pe când trăiam în interiorul poeziei ca într-un halou mistic

visam adesea poeme.

poeme extraordinare, dumnezeieşti.

 

la trezire, imaginea lor mentală se risipea cu ultimele

rămăşiţe ale somnului.

lucrul la poem – ţigara, cafeaua, pagina albă, goală –

se consuma prin încercări (tatonări) succesive

de-a rescrie poemul visat, „ideal”.

o existenţă mai angajată, mai plină

nici tâmplarul nu are.

nici astronautul.

nici, pe timpuri, moaşa comunală.

 

poemele din somn, a căror lectură o face spiritul

ca pe-o îmbăiere clandestină în lumina unei alte lumi,

sunt cele mai teribile, stranii, pur şi simplu frumoase,

din câte mi-a fost dat să citesc.

 

pe lângă ele, acestea, scrise/rescrise, tipărite aici,

au neajunsurile (ca să nu spun defectele)

oamenilor în comparaţie cu presupusa, uluitoarea

perfecţiune a zeilor.

 

bref: mormânt simplu de om, de femeie.

cruce simplă de lemn.

o tufă de liliac la doi paşi de mormânt.

în mormânt, sub pâlpâirea primelor lumânări

(înstelată de-acum?)

vocea cu care am scris, rescris

toate astea, în gând.

 

 

ceva mai real decât neantul

 

poate că totuşi există

ceva mai real decât neantul, domnule Beckett,

iubirea unei femei ce nu mai este

(moartea nu ne-a despărţit, nici uitarea)

şi de care deodată ţi se face dor, la modul că

ai pleca de pe pământ

 

ai pleca de pe pământ

dar încă nu e timpul.

destul să spui, poate-n curând am să-ţi văd faţa, iubito,

cum de-atâtea ori am privit moartea în faţă

sau mă rog, din profil

în zilele cu dum-dum ale revoltei flanând pe străzi

în speranţa că am să te regăsesc

da, am să te regăsesc

undeva departe în seara de după moarte

lângă un foc mic de vreascuri, lângă izvor

 

absolut ferită de oameni,

absolut ferită de fiare,

numai cu licărul stelelor deasupra şi în mişcări

cu graţia goliciunii originare.

 

 

 

(*)

Nous avons accueilli le počte roumain Marian Drăghici ŕ cette męme rubrique, en septembre-octobre 2018, en édition bilingue (traduction française par Sonia Elvireanu). 

Dans le présent numéro, un groupage d’inédits (partie I) est suivi de deux počmes extraits de recueils édités (partie II).

Ces textes sont traduits en français par Sonia Elvireanu, et en italien par Giuliano Ladolfi, počte que nous avons accueilli ŕ cette męme rubrique en mai-juin 2021 (traduction française par l’auteur).

Ici figurent les originaux roumains.

 


Marian Drăghici (I)

Marian Drăghici (II)

 

      Francopolis novembre-décembre 2021 
recherche Dana Shishmanian Accueil  ~  Comité Francopolis  ~  Sites Partenaires  ~  La charte  ~  Contacts

Créé le 1 mars 2002